Financierings special; een betere financiering, met minder risico

By februari 15, 2022 Uncategorized

Economisch vooruitzicht & oplopende inflatie

Volgens bronnen zoals het CBS en de economische bureaus van diverse grootbanken zal de economie in 2022 ruim 3% groeien, voor 2021 was de groei ruim 2%. Deze laatste was lager dan voorspeld en kwam mede door de aanhoudende (Corona) maatregelen. Naast de groei van de economie zien we op dit moment een sterk oplopende inflatie, ook voornamelijk veroorzaakt door de (Corona) maatregelen; veel productie is stilgelegd of verminderd in de afgelopen 2 jaar en de vraag komt eigenlijk als een soort katapult in een keer op gang. Dit zorgt voor tekorten en dus oplopende prijzen, er is nog gerede twijfel of deze inflatie bestendig is of dat het normaliseert wanneer productieprocessen weer op volle toeren draaien.

 

Stijgende rentes & oplopende lonen

Als gevolg van de stijgende inflatie zien we dat de marktrentes snel oplopen, de tijd van gratis geld is voorbij. Ondanks dat de stijging snel is en relatief groot, zijn de rentes nog steeds historisch laag en blijft het interessant om nu op zoek te gaan naar goede financieringen. Verderop in de nieuwsbrief leggen wij u uit hoe het mogelijk is om meer te financieren, tegen betere voorwaarden en minder risico’s. Een andere bijkomstigheid van de groei en aantrekkende vraag is het tekort aan personeel, waardoor de lonen zullen stijgen. Stijgende loonkosten zorgen voor een lagere marge of de prijzen zullen worden verhoogd, wat weer zorgt voor een hogere inflatie. Uiteindelijk wordt er door de markt altijd gezocht naar een nieuw evenwicht, soms heeft dat even tijd nodig, maar het is goed om bij uzelf te kijken welke impact het op uw bedrijfsvoering heeft en wat u eraan kunt doen om er geen negatieve gevolgen van te ervaren.

 

Cash is king & Asset Management

Een uitspraak welke u wel vaker bij ons voorbij heeft horen komen. Wanneer u snel toegang heeft tot voldoende liquiditeit kunt u eerder schakelen en kansen benutten, denk aan; aannemen nieuw personeel, korting op de inkoop, beter bod op een pand, het binnenhalen van een grote order. Uiteraard is het wel zaak dat u ook daadwerkelijk bestedingsdoelen heeft met uw liquiditeit, want anders kost het geld. Het actief beheren van uw liquiditeiten en bezittingen noemen wij asset management. Wij bekijken voor u welke mogelijkheden er tot financieren zijn, welke condities en voorwaarden het beste bij u en uw bedrijf passen en hoe geldstromen binnen de organisatie kunnen worden geoptimaliseerd; hiermee verbeteren wij uw solvabiliteit en verhogen wij de marges en rentabiliteit. Lees hier meer over onze dienstverlening.

 

Werkkapitaal & groeifinanciering

Stilstand is achteruitgang, dat weet u als ondernemer als geen ander. U volgt de markt dan ook nauwlettend en wanneer kansen zich voordoen, dan laat u deze kansen niet aan u voorbij gaan. Doet u dit wel? Dan is 1 ding zeker en dat is dat uw concurrenten u voorbij gaan. Zij pakken de mogelijkheid om als eerste de business binnen te halen namelijk wel. Om kansen te benutten wanneer die zich voordoen en om uw concurrentie een stap voor te blijven is het belangrijk dat u snel kunt handelen. Voldoende werkkapitaal (financiële middelen) hebben is hierbij noodzakelijk. Kiezen voor werkkapitaal financieren geeft u de financiële ruimte om te kunnen groeien. Bovendien zorgt werkkapitaal financiering voor de (financiële) rust binnen uw bedrijf, zo kunt u vanuit een stabiele basis uw bedrijf laten groeien. 

 

 

Meer financieren, tegen betere voorwaarden en met minder risico

Bovenstaande klinkt wellicht te mooi om waar te zijn. Toch is het mogelijk! Een financier kijkt altijd naar het risico dat zij loopt wanneer een lening wordt verstrekt. En dan voornamelijk naar het risico dat een lening niet wordt terugbetaald. Hoe groter dit risico wordt ingeschat, hoe hoger de risicopremie zal zijn; oftewel de rente. Om toch een vorm van zekerheid te krijgen zal een financier zekerheden willen, denk hierbij aan verpanding van de debiteuren, voorraden, het vastgoed of een borgstelling. Wat ook een mogelijkheid is voor het inbouwen van zekerheid, is het verzekeren van bepaalde onderdelen binnen uw bedrijf. Wist u dat u met een kredietverzekering bijvoorbeeld het risico op wanbetaling kunt afdekken. 25% van alle faillisementen in het MKB komt voort uit niet betaalde facturen; heeft u zelf wel eens te maken gehad met oninbare facturen of klanten die weigeren te betalen? En welke schade bracht dit met zich mee. Indien u dit risico afdekt kunt u tot 98% van uw uitstaande debiteuren financieren en omdat zij gedekt zijn door een verzekering is de risicopremie hierop vaak erg gunstig. In veel gevallen is een debiteurenfinanciering vaak voordeliger dan een rekening courant; u heeft namelijk een hogere bevoorschotting, u geeft alleen de zekerheid op de debiteuren weg en het risico op wanbetaling is volledig gedekt. Meer financieren, tegen betere voorwaarden en met minder risico; het is dus toch mogelijk.

Kredietverzekeren

Opnemen overwaarde vastgoed voor investeringen of rentekorting

Bent u in het bezit van een eigen pand, dan is de kans groot dat deze in de afgelopen jaren in waarde is gestegen. Wanneer u overwaarde heeft op uw vastgoed kunt u dit inzetten voor het maken van extra rendement. U kunt bijvoorbeeld de overwaarde opnemen en dure leningen in de organisatie aflossen, maar u kunt ook het vrijgekomen geld gebruiken als werkkapitaal. En indien u nu geen behoefte heeft aan extra liquiditeit dan kan herfinanciering lonen om een gunstigere rente te krijgen; u heeft immers meer bezit waar naar verhouding minder schuld op zit. Vanuit Dutch Assets Group werken wij met echte specialistische vastgoedfinanciers samen en met hen kunnen wij voor u de beste voorwaarden en condities afspreken. Meer weten over vastgoed financieren bij Dutch Assets Group.

 

Vrijblijvende second opinion op bestaande financiering

Binnen Dutch Assets Group hebben wij rendementsoptimalisaties hoog op de prioriteitenlijst staan. Het is toch alsof er weer bijna gratis geld mogelijk is; als uw financiering beter kan dan scheelt het u direct in de maandlast en bent u in staat om met dit geld weer extra rendement te maken. Graag bieden wij u geheel vrijblijvend aan om een second opinion te doen op uw huidige financieringen, u ontvangt dan van ons het Investeringsscan rapport. De uitkomsten nemen wij met u door en wanneer het mogelijk is om voor u een betere financiering te regelen dan staan wij u daar graag in bij. 

Chat openen
Stel je vraag via Whatsapp
Hallo, graag helpen wij je met je vraag over financieringen. Je kunt je vraag hier ook op Whatsapp stellen.