Vastgoed herfinancieren

Wanneer u een pand heeft met overwaarde, dan kunt u deze waarde opnieuw financieren. Dit is  bijvoorbeeld mogelijk als u een beleggingspand heeft, waar geen hypotheek meer op zit en een waarde vertegenwoordigt van €200.000,- U kunt dan dit gehele bedrag herfinancieren. Het is de perfecte mogelijkheid om uw investeringen in vastgoed uit te breiden. 

Ook op vastgoed waar nog een (deel) hypotheek op zit kan herfinanciering aantrekkelijk zijn. Door tussentijdse aflossing, maar ook door waardestijging in de markt kunt u hoogstwaarschijnlijk  een hoger bedrag herfinancieren dan u op voorhand denkt.

Door herfinanciering kunnen uw lasten lager uitvallen dan u dacht en u kunt deze (aanzienlijke) overwaarde inzetten om uw vastgoedportefeuille uit te breiden.

Wanneer herfinancieren

U kunt op diverse momenten uw vastgoed herfinancieren. Zowel aan het eind van de looptijd van uw huidige financiering, als tussentijds. Een gespecialiseerd bureau kan voor u bepalen of deze tussentijdse methode gunstig voor u is.

Voordelen van herfinanciering

  • Verlaging financieringslasten
  • Nieuwe investeringen mogelijk
  • Uitbreiding portefeuille mogelijk
  • Gunstige condities
Bel SaskiaWhatsapp Saskia

De waarde van uw pand

Dat u een hoog inkomen moet hebben om voor herfinanciering in aanmerking te komen is niet waar. Een investeerder zal voornamelijk kijken naar de waarde van het vastgoed en de mogelijkheden die het met zich meebrengt. Vandaar dat een taxatierapport nodig is. 

Tevens kan een pand voor verhuur worden geherfinancierd. In dit geval wordt gekeken naar de waarde van het vastgoed in verhuurde staat. Logischerwijs wordt deze waarde (mede) bepaald door de huurinkomsten.

 

Waar herfinancieren

Veel banken staan niet elk moment te springen om nieuw vastgoed te financieren. Ook bij uw huidige financierder kunt u wellicht niet van de beste condities gebruik maken. Bij DAG werken we naast alle traditionele grootbanken met een breed aanbod aan exclusieve financieringspartijen die u bij uw herfinanciering kunnen helpen. Maak gebruik van ons netwerk en geniet straks van de beste condities voor uw investering.

Bel SaskiaWhatsapp Saskia

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend advies aan.