Omzetten hypotheek naar BOX3

Twijfel je of het handig is om de hypotheek aan te houden in box 1 of box 3?

De voornaamste reden om de hypotheek in box 1 aan te houden is vanwege de hypotheekrenteaftrek, het fiscale voordeel vanuit de overheid.  Iedereen heeft recht op 30 jaar hypotheekrenteaftrek, afhankelijk van het inkomen is bepaald welk percentage dit is.

Omzetten aflosvrije hypotheek naar aflossingsvariant

Van aflosvrij naar aflosblij zoals ze dat soms noemen. Een aflosvrije hypotheek is precies zoals het klinkt, een hypotheek zonder aflosverplichting. Het voordeel is dat er weinig financiële druk op zit, anders dan het betalen van de rente. Het nadeel is dat de schuld altijd blijft bestaan zolang er niet wordt afgelost. Dit kan in de toekomst een probleem geven, wanneer het inkomen bij pensionering bijvoorbeeld lager is en de maandlasten gelijk blijven. Een ander probleem doet zich voor aan het einde van de renteaftrek, dan nemen de netto maandlasten ineens fors toe.

Wil je jouw aflosvrije hypotheek toch op een bepaalde datum afgelost hebben, dan zijn er meerdere mogelijkheden:

1

Omzetten naar een annuïtaire hypotheek; deze variant kent een vast maandbedrag wat bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel. In het begin zijn de rentebedragen het hoogst en is de aflossing kleiner. Bij deze variant heb je in het begin dan ook de meeste aftrekmogelijkheden.
2

Omzetten naar een lineaire hypotheek; deze variant een kent een vast aflosdeel per maand, aangevuld met de verschuldigde rente over het openstaande saldo. De lineaire hypotheek als aflosvrariant wordt vaak gekozen wanneer er nu meer recht is op renteaftrek, bijvoorbeeld in verband met een hoog inkomen nu en lager pensioeninkomen.
3

Vermogen opbouwen in box 3: wanneer je vermogen opbouwt door te sparen of te beleggen, welke vrij te besteden is. Dan kan je dit ook gebruiken om op gewenste momenten de hypotheek (deels) af te lossen.

Benieuwd welke optie het beste bij jouw situatie past, neem dan contact met ons op.

Contact

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend advies aan.