Inkoop financiering of trade finance

U heeft een bedrijf dat handel voert of u doet vaak grote inkopen voor de productie. Dan is het prettig om een goede cashflow te hebben om snel en vaak voordelig in te kunnen kopen. Toch komt het vaak voor dat u eerst zult moeten verkopen om over de nodige liquiditeit te kunnen beschikken. In een dergelijk geval is een trade finance, of ook wel een inkoopfinanciering genaamd de oplossing om leveranciers te kunnen betalen. 

Bij een inkoopfinanciering gaat men er vanuit dat de er ook gebruik gemaakt wordt van debiteurenfinanciering, dit zal plaatsvinden wanneer het eindproduct afgeleverd is en de eindfactuur aan de klant is verzonden.

De belangrijkste voorwaarden voor inkoopfinanciering (of Trade finance)

  • Inkoop dient grotendeels of volledig plaats te vinden op basis van reeds gesloten aan- verkoop opdrachten;.
  • Aan- verkoopopdrachten moeten overdraagbaar zijn en de debiteur kredietwaardig.
  • Inkoopfinanciering vindt plaats in combinatie met verpanding van de order of orderportefeuille en de voorraad.

Voordelen inkoop financiering of Trade finance:

  • Mogelijkheid tot scherp inkopen en marge voordeel te behalen;
  • Direct betalen van crediteuren voor een korting op de inkoop;
  • Wanneer marktpartijen weten dat er een goede liquiditeit is zoeken zij je eerder op met aanbod;
  • Altijd financiele ruimte voor een “buitenkansje”;
  • Afdekking risico op wanbetaling debiteuren middels een kredietverzekering;
  • Mogelijkheid tot afdekken valuta risico middels treasury afspraken.

Dutch Assets Group werkt samen met meerdere gespecialiseerde partijen in Trade Finance, met al deze partijen zijn goede afspraken gemaakt over de prijsstelling en service die zij bieden aan de klanten van DAG.

Benieuwd welke mogelijkheden inkoopfinanciering voor uw bedrijf kan brengen en wat hier de voorwaarden voor zijn, neem dan contact met ons op.