Verhuurhypotheek voor consumenten

Beleggen in stenen, een veel voorkomende manier van rendement maken. Een woning welke wordt aangehouden voor de verhuur is vaak ook goed te financieren.

De financiering van vastgoed middels een verhuur hypotheek kan zowel als consument of belegger gedaan worden. Dit hangt van een aantal zaken af; hoeveel panden je in bezit hebt en het gefinancierd kan worden op basis van het inkomen. Heb je minder dan 3-5 panden in bezit en een overschot in de inkomsten, dan kan je als consument een extra hypotheek krijgen voor je panden voor de verhuur. Dit heeft als voordeel dat de rente op deze financieringen vaak lager is dan wanneer het een zakelijk oogmerk heeft, als belegger. Naast het inkomen uit loondienst of vanuit de de eigen BV wordt ook een deel van de huurinkomsten meegenomen voor de berekening van de maximale hypotheek. De aan te kopen woning kan tot 80% van de waarde in verhuurde staat gefinancierd worden, het overige gedeelte zal uit eigen middelen ingebracht moeten worden.

Vastgoed aankopen als belegger

Vastgoed aankopen als belegger; dan is het inkomen minder zwaarwegend en wordt er meer gekeken naar de waarde van het onderpand en de bijbehorende huurinkomsten. Als stelregel kan worden aangehouden dat in ieder geval de rente- en aflossing, inclusief de kosten voor het onderhoud uit de huurinkomsten gedaan moeten kunnen worden. Vaak wordt hier ook nog een risicomarge ingebouwd, voor het geval er tijdelijk geen huurinkomsten zijn of dat er bijvoorbeeld extra onderhoud nodig is.

Bent u belegger? lees hier verder.

Contact