Beleggen op de beurs

Als u begint met beleggen dan heeft u de keuze tussen zelf beleggen of het beleggen aan iemand anders over te laten. Gaat u zelf beleggen, dan heeft u de vrijheid om de beleggingsportefeuille naar eigen inzicht en kennis in te richten. Uiteraard horen daar de nodige (financiële) verantwoordelijkheden bij. Het is handig om op de hoogte te zijn van de risico’s, maar ook van de mogelijke rendementen.

Beleggen op de beurs is echt niet meer alleen weggelegd voor de snelle jongens in het strakke pak. Iedereen kan tegenwoordig beleggen. Alleen een goede internetverbinding, eencomputer en een klein budget is er nodig om te beginnen.

We geven u graag inzicht in wat beleggen inhoudt. Er zijn namelijk diverse mogelijkheden om zo verstandig mogelijk met uw geld om te gaan. Zo haalt u het hoogste rendement uit uw geld.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend advies aan.

Beleggen in aandelen

Als u kiest voor beleggen in aandelen, dan wordt u op papier voor een deel eigenaar van een bedrijf. Door een stijgende aandelenkoers kan het vermogen gaan stijgen. Verkoopt u de aandelen tegen een hogere koers, dan verdient u er geld mee. Als het bedrijf waarin u heeft geïnvesteerd dividend uitkeert dan kan dit ook voor een mooi extra inkomen zorgen.

Het beleggen in aandelen wordt vaak als risicovol gezien. Koersen kunnen ontzettend hard dalen. Daar tegenover staat dat ze ook snel kunnen stijgen, wat een aanzienlijk rendement op kan leveren. Aandelen reageren op de korte termijn heftig op ontwikkelingen in de markt. Een belegging in aandelen is vaak een langetermijnbelegging. Voor het risico van zo’n belegging wordt een belegger vaak op lange termijn beloond.

Obligaties

Een obligatie maakt u, zoals bij aandelen, geen mede-eigenaar van het bedrijf waarin u investeert. Bij het beleggen in obligaties geeft u geld aan een bedrijf in ruil voor een schuldbewijs. U kunt het zien als een lening die u uitgeeft. Als vergoeding krijgt u aan de hand van de looptijd een zogeheten couponrente. Dit kan een vast rentepercentage zijn, maar wordt ook flexibel ingezet. De hoogte hangt veelal af van het genomen risico.

Het wordt gezien als een redelijk veilige belegging met minder koersschommelingen als bij het beleggen in aandelen bijvoorbeeld. Ook loopt u het risico dat de uitgever van de obligatie het bedrag niet meer kan terugbetalen. Het ingelegde bedrag dreigt u dan te verliezen. Maar ook hier liggen de risico’s aanzienlijk lager dan bij het beleggen in aandelen.

Vastgoed

Het kopen van een huis, winkelpand of een andere vorm van onroerend goed is lang niet meer de enige vorm van het beleggen in vastgoed.

Beleggen in vastgoed kunt u ook doen door te investeren in vastgoedfondsen, ook wel Real Estate Investment Trusts (REIT’s) of Exchange Traded Funds (ETF’s) genoemd. Ook kunt u  aandelen van bedrijven die werkzaam zijn in de vastgoedindustrie toevoegen aan uw portefeuille. Met het op deze manier beleggen in vastgoed kunt u een bijzonder hoog rendement halen.

Wilt u graag beleggen in vastgoed, maar heeft u niet de tijd of de kennis om de verantwoordelijkheid hiervan op u te nemen, dan is beleggen in een vastgoedfonds (REIT) een goede optie. Zo’n beleggingsfonds investeert in diverse soorten vastgoed, vaak georiënteerd op een bepaalde branche of een bepaald goed. ETF’s hebben als groot voordeel dat ze als aandelen op de beurs verhandeld worden. Dit geeft een hoge mate van flexibiliteit.

Beleggen in vastgoedaandelen kan ook een optie zijn. Dan investeert u in bedrijven die niet als vastgoedfonds te boek staan, maar die wel onroerend goed bezitten.

Het rendement van uw investering zal meestal positief uitpakken. Veel onroerend goed behoudt zijn waarde of stijgt zelfs in waarde, waardoor u niet veel risico loopt.

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds is gespecialiseerd in het beleggen met de inleg van een groot aantal beleggers. Vaak wordt dit ‘fondsvermogen’ dan belegd in meerdere bedrijven in een bepaalde regio of een specifieke sector. Met zo’n fonds kunt u tegelijkertijd beleggen in aandelen, obligaties en onroerend goed. 

De spreiding van uw vermogen zorgt bij een beleggingsfonds voor een daling van het risico. Uw verlies op het ene bedrijf kan goedgemaakt worden door de winst bij een andere investering. 

Beleggen in een fonds is handig wanneer u:

  • uw investering wilt spreiden;
  • niet de kennis heeft om dit zelf te doen;
  • u wilt beleggen in een bepaalde sector.

Voor het beheer van de beleggingen worden kosten in rekening gebracht. Dat is een nadeel van een beleggingsfonds, maar bij een goede investering zullen deze kosten in het niet staan bij het rendement.

Liquiditeiten

ETF – Trackers

Een ETF, wordt ook wel een tracker genoemd. De afkorting staat voor Exchange Traded Fund. Voor beleggers is zo’n tracker ontworpen om een index op de voet volgen. Het is een combinatie van de voordelen van aandelen met de voordelen van een beleggingsfonds. Het heeft dezelfde flexibiliteit van beleggen in aandelen met dezelfde spreiding van een beleggingsfonds.

Beleggers kunnen tegen relatief lage kosten de index volgen, omdat binnen zo’n ETF alle aandelen binnen de index (bijvoorbeeld de AEX) met de juiste weging zijn opgenomen. Berekenen van uw rendement is makkelijk. Stijgt de gehele index, dan stijgt uw ETF mee, daalt de index, dan daalt uw ETF ook.

Investeren in vastgoed

Samenstelling portefeuille

Met een goede spreiding binnen uw portefeuille zijn bepaalde risico’s te verlagen. Beleggen in diverse sectoren kan er voor zorgen dat de ene tegenvaller wordt goedgemaakt met meevallers in een andere sector.

De samenstelling van de mix heeft invloed op de risico’s die u loopt. Heeft u een doelstelling die toekomstgericht is, dan kunt u meer in aandelen investeren. Voelt u zich prettiger bij iets minder risico en denkt u uw geld binnen een aantal jaar nodig te hebben, dan is investeren in obligaties een betere keuze.

Om te kijken of uw beleggingsportefeuille nog bij u past is het raadzaam om minimaal twee keer per jaar te kijken of uw investeringen nog bij uw situatie passen. Bij professionele vermogensbeheerder bent u meestal verzekerd van een mooie spreiding tussen aandelen en obligaties.

Onafhankelijk vermogensbeheer of zelf doen

Tegenwoordig is beleggen dichterbij dan ooit. Het is dan ook makkelijk zelf te doen. Wilt u dit echter goed doen, dan komt er wel meer bij kijken. Het kan een risicovolle onderneming zijn als u zelf gaat beleggen in aandelen en obligaties. Daarnaast is het een tijdrovende bezigheid, wilt u dit op een goede manier organiseren.

Onafhankelijke vermogensbeheerders hebben de allerbeste kijk op de markt, kunnen u goed adviseren aan de hand van uw wensen en nemen veel werk uit handen. Ondanks dat er kosten zitten verbonden aan het laten beheren van uw portefeuille, spreidt u hiermee wel uw risico. Wilt u investeren voor de toekomst of op kortere termijn een leuk rendement behalen? Onafhankelijke vermogensbeheerders kunnen het hierin het beste adviseren.

Spreiding aan de hand van thema, regio of tijd

Het woord is al een aantal keer gevallen; risico. Bij beleggen, op de beurs of niet, loopt u altijd een risico dat uw investering in waarde daalt. Wij snappen als geen ander dat dit niet het idee is waarmee u uw geld wegzet. 

Om het risico zo laag mogelijk te houden is het spreiden ervan een goed optie. Het nadeel is dat het rendement in de meeste gevallen lager is dan wanneer u dit niet doet. Het spreiden van uw beleggingen, en daarmee uw risico, kan op meerdere manieren.

  • Spreiding in diverse categorieën. Bijvoorbeeld door het beleggen in een beleggingsfonds of ETF. Met zo’n fonds kunt u tegelijkertijd beleggen in aandelen, obligaties en onroerend goed. 
  • Spreiding in meerdere regio’s. U beperkt zo het risico voor als het bijvoorbeeld in een werelddeel of land minder goed gaat. 
  • Spreiding op onderdelen of thema’s. Belegt u bijvoorbeeld al uw geld in olie, dan loopt u veel risico als het slecht gaat in deze bedrijfstak.
  • Spreiding in tijd. Hierbij voegt u bijvoorbeeld elke maand bepaalde aandelen aan uw portefeuille toe. De ene keer zult u iets duurder uit zijn dan de andere keer, maar gemiddeld genomen koopt u tegen de marktwaarde. U bent hierbij niet in één keer veel geld kwijt aan (te dure) aandelen. 

Dividend ja of nee 

Wanneer u begint met beleggen in aandelen is het verstandig te bepalen met welk doel u dit doet. Wilt u eerder van uw pensioen genieten of meer vermogen genereren om een huis te kopen? Precies dit doel bepaalt hoeveel risico u kunt en wilt nemen in uw portefeuille. 

Maar kiest u voor groeiaandelen of voor dividendaandelen? Aan de naam kunt u zien dat van groeiaandelen wordt verwacht dat ze in waarde snel stijgen. Dit zijn over het algemeen aandelen waarover weinig of geen dividend wordt uitgekeerd. Dividendaandelen zullen in verhouding minder snel groeien als groeiaandelen. Dit komt grotendeels doordat bedrijven geld uitkeren aan de investeerders in de vorm van dividend. Nieuwe (groei)investeringen zijn hierdoor minder snel te maken.  

Het risico dat u loopt bij bedrijven die al jarenlang dividend uitkeren is laag. Naast dat uw vermogen in het aandeel zit, kunt u ook genieten van het geld dat in dividend wordt uitgekeerd. Het renderen van zo’n aandeel zal echter nooit hoger zijn dan wanneer u in groeiaandelen investeert. Hierbij zit uw vermogen geheel vast in het aandeel zelf. Bedrijven kunnen blijven investeren en groeien, waardoor na verloop van tijd uw aandeel harder zal stijgen dan de dividendaandelen. Echter is de groei (of krimp) van het aandeel gebaseerd op diverse factoren, waardoor het risico veel hoger ligt. 

We kunnen de keuze niet voor u maken. Maar we kunnen u wel advies geven over wat te doen.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend advies aan.