Overlijdensrisico verzekeren

De overlijdensrisicoverzekering keert uit aan uw nabestaanden als u tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Als de verzekering aan uw hypotheek is gekoppeld, wordt het bedrag (gedeeltelijk) afgelost op de hypotheek.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend advies aan.

Waarom verzekeren?

Maar liefst 40% van de gedwongen woningverkopen wordt veroorzaakt door de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit had in de meeste gevallen voorkomen kunnen worden als de de risico’s duidelijker waren geweest voor de klant.

Onderzoeken geven aan dat het risico van overlijden tot vijf keer kleiner is dan het risico van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 81% van de hypotheekklanten is verzekerd voor overlijden, maar slechts 12% is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en niet meer dan een luttele 3% voor werkloosheid. Dit terwijl ruim 60% van de eigenwoningbezitters géén of te weinig financiële buffers heeft om een inkomensterugval op te vangen. Dat is vreemd en financieel heel risicovol.

Voor wie?

De overlijdensrisicoverzekering is geschikt voor iedereen die nabestaanden financiële zekerheid bij overlijden wil bieden.

Als de verzekering aan de hypotheek is gekoppeld, wordt het bedrag (gedeeltelijk) afgelost op de hypotheek. Zodat de nabestaanden in het huis kunnen blijven wonen. U kunt de verzekering ook afsluiten met een ander doel. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden als voorheen, om de studie van uw kinderen zeker te stellen of om te voorkomen dat uw nabestaanden plotseling te maken krijgen met erfbelasting.

Voor ondernemers

Ook voor de financiële continuïteit van een onderneming kan een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten, denk aan:

  • Het uitkopen van de nabestaanden van een overleden compagnon;
  • Het afdekken van de financiële risico’s van het overlijden van een sleutelfiguur;
  • De compensatie van een belastingclaim over Fiscale Oudedagsreserve of DGA pensioen Eigen Beheer die vrijvalt als de ondernemer of DGA overlijdt.

Wat is verzekerd?

Met een overlijdensrisicoverzekering verzekert u een eenmalige uitkering aan uw nabestaanden als u binnen de afgesproken periode overlijdt.

Tijdelijke risicoverzekering

De Overlijdensrisicoverzekering is een zogenaamde tijdelijke overlijdensrisicoverzekering. Dat betekent dat de verzekering het afgesproken bedrag uitkeert als de verzekerde overlijdt binnen een bepaalde periode. Daarna stopt de verzekering. Leeft de verzekerde nog op de afgesproken einddatum? Dan volgt er geen uitkering.

Vooruitkering als verzekerde terminaal ziek is

Deze dekking is niet inbegrepen in alle producten, maar zorgt ervoor dat er een bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde nog in leven is. Terminaal zieken krijgen in hun laatste levensfase namelijk vaak te maken met extra zorgkosten of zij hebben nog een laatste wens die zij in vervulling willen laten gaan. Een bedrag dat wordt uitgekeerd als de verzekerde nog in leven is, is dan erg welkom. De uitkering bij leven is 50 procent van het verzekerd bedrag met een maximum van € 100.000,-. Het restant wordt na overlijden uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor een uitkering bij terminale ziekte, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Verzekerde is terminaal ziek en de levensverwachting is korter dan 12 maanden;
  • Verzekerde is jonger dan 65 jaar;
  • Als de verzekering verpand is, moet de geldverstrekker goedkeuring verlenen.

Wat is niet verzekerd?

  • Na de einddatum van de verzekering is er geen dekking meer. Wij keren dan niet meer uit na overlijden.
  • Bij zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum.
  • Wij keren niet of minder uit als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Bijvoorbeeld over uw rookgedrag. Dat geldt ook voor fraude.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag vrijblijvend advies aan.